CHúng tôi là cty TNHH Phát triển mạng Thông Thái, do nhu cầu công việc ,chúng tôi cần CTV (thời gian và địa điểm làm việc tự do) rành file flash có thể xuất SWF sang FLA .Lương theo số lượng file đảm bảo 1 tháng kiếm thêm từ 3-4 triệu .Liên hệ tamxi15@yahoo.com