Em cần tìm thành viên lớp chế tạo máy K46. Ai biết xin giúp đỡ. Cảm ơn ạ!