Em đang làm đồ án về điều chế số và mô phỏng bằng Matlab. EM đã có code từng loại điều chế rồi nhưng mục tiêu cuối cùng là BER mà cần liên kết các code lại nhưng em không biết liên kết như thế nào, anh chị nào biết giúp em với, liên hệ với em nguyenhuuan1008@yahoo.com