Hì copy y sì tiêu đề một topic bên thơ văn, cơ mà cái topic đấy có vẻ ko đúng với tên gọi. Vậy nên mình lập 1 " new thread ".

Mục đích:

Topic dành để 8 đủ thứ chuyện trên đời của cái thời tiền sinh viên, sinh viên và hậu sinh ... viên .

Chuyện của bạn, chuyện bạn được nghe kể hoặc bạn nhìn thấy, vồ thấy, tóm thấy hoặc hóng hớt thấy.

Mong bà con ủng hộ