Phòng trên tầng 3, S gần 10m2 có thể ở 1-2 người. Cách BK gần 2km

Giá thuê 700k/ tháng, nuớc 50k/ người, điện 3k/ số

Có thể chuyển đến từ 3/6 tới

Bạn nào cần thì LH mình 0168 68 16188