Chào các bạn mình là: Lương Văn Thiện - Kĩ Sư Tài Năng- Điện Tử Viễn Thông K55 BKHN

Sau khi hoàn thành thi cuối kì Vật Lý 2 xong, tự nhiên mình thấy có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Nên mình đã nảy sinh ra ý tưởng làm bài giảng: hướng dẫn các bạn ôn thi trong trang Web của mình: http://gsttvn.com/ . Nội dung chủ yếu là giải các bài tập trong đề thi của bọn mình và các vấn đề liên quan..
Hi vọng phần nào giúp các bạn ôn thi tốt hơn và đạt kết quả cao.

Thân!
Video Chia sẻ kinh nghiệm:
http://gsttvn.com/vi/music/viewvideo...n-thi-cuoi-ki/

Bài giảng:
Phần 1: http://gsttvn.com/vi/music/viewvideo...-he-KSTNK55BK/

Phần 2 mình chưa up xong