em nhờ các anh các chị làm giúp cho em bài này vs ah.
Cài đặt bài toán người lái đò trên ngôn ngữ C#, C++ or JAVa cũng đc ah.em cảm ơn