chào các bạn. mình học hóa dầu k52. sắp tới thi nhiên liệu sach cô Hồng mà ko biết kiểu câu hỏi thi của cô thế nào. anh chị nào thi rồi hay biết thì chỉ em với.