Chào các bạn.
Mình đang chuyển data từ SMF sang VBB.

Đây là 2 forum:
Forum gốc: http://pfiev.net
forum đã chuyển: http://pfiev.net/vbbtest/forum.php

Forum mới chuyển bị lỗi font cộng với user mình chưa làm được.
Bạn nào giúp mình với.
Tks so much.