Cho mình hỏi có bạn nào học lớp Vẽ kỹ thuật 22736 thi pm cho minh hoi ti với.
Yahoo cua mình : taphop1234
Mình xin cảm ơn.