Có ai có đồ án thiết kế máy tiện T616 không cho mình xin nhé. Mình đang cần gấp. Thanks!