Chào các anh
em đang làm báo cáo và đồ án " tổng quan về GPRS "
em tìm trên mạng nhưng nhiều cái khác nhau quá nên ko biết nên thế nào
anh nào đã từng làm về cái này cho em xin ít tài liệu với
Em xin cám ơn