nhưng cũng có ý kiến rằng cuộc sống không trải thảm hoa hồng và nếu không có ý chí từ nhỏ thì sẽ chẳng thể thành công
Tinh Thần Là Tất Cả

http://www.youtube.com/watch?v=Ru8n0...layer_embedded
[YOUTUBE]Ru8n0znAv0c[/YOUTUBE]

http://www.youtube.com/watch?v=Y29cYhNox-o
[YOUTUBE]Y29cYhNox-o[/YOUTUBE]

http://www.youtube.com/watch?v=waAAM...eature=related
[YOUTUBE]waAAMsMJL5g[/YOUTUBE]


http://www.youtube.com/watch?v=9NVsk...eature=related
[YOUTUBE]9NVsk2jNqAo[/YOUTUBE]

http://www.youtube.com/watch?v=3Zk63...eature=related
[YOUTUBE]3Zk63OjX3Q8[/YOUTUBE]