bác nào giúp em mô phngr mạch tạo song sine cái.sao em mô phỏng qua prôtues mà sóng ra toàn la 1 dường thẳng không hà.giúp em với.co gi pm em vớianquanptit@gmail.com.
thanhks nhìu nha