Chào các bạn : có ai có bài tập lớn môn Thiết Kế Xưởng không cho mình xin. Thanks!