chào các bác khóa trên! em đang làm đề tài về tối thiểu hàm BOOL sử dụng phương pháp Quine - Mc Cluskey
bác nào có tài liệu hay source sode gì share cho em với.
giúp em với nhé!