(Đại đoàn kết online).
15h ngày 19/4/2011, Nữ sinh viên xinh đẹp đại học ngoại thương được bình chọn là nhân vật của năm nhận lời mời của tổng thư ký Cộng đồng tiếng Anh Việt Nam để trả lời phỏng vấn trực tiếp với độc giả.

Đặt câu hỏi với khách mời tại đây...