...mình thường lên http://library.nu/ để tìm sách, chỉ cần đăng ký và search tên sách, trang này khá nhiều.

...>Thủ đoạn hơn thì bạn search google: "Tên sách" + site:mediafire.com hoặc bất kỳ host lưu trữ nào khác như rapidshare, megaupload, ....