Chào các anh chị. Tình Hình em làm đồ án máy của thầy Bùi Quý Lực. Anh chị nào có bài làm mẫu cho em với nhé. Của em là máy phay có n_max=1500
Sd=900mm/ph.
Email cua em: hoangpham1989@gmail.com