Em đang làm đồ án về đề tài như trên

Anh nào có tài liệu hay hướng dẫn gì có thể giúp em với được không

Thiết kế yên xe bao gồm cả khuân trên khuân dưới thì phải nhưng hiện em chưa biết làm thế nào