Cần tuyển nhân vị trí Sale Marketing Director cho khách sạn 4 sao tại Hà Nội.
1. Mô tả công việc:
1/ Xây dựng Hệ thống Quản lý Kinh doanh – Tiếp thị cho Khách sạn
Hoạch định về Chiến lược kinh doanh – Tiếp thị cho Khách sạn.
Chiến lược định vị và phát triển các loại hình Dịch vụ trong Khách sạn
Chiến lược về điều hành Kinh doanh – Tiếp thị.
Chiến lược về các Sản phẩm Du lịch, Dịch vụ, Tour…
Chiến lược phục vụ khách hàng.
Đề xuất và thực hiện phân công, phân nhiệm cho Nhân viên trong Bộ phận.
Huấn luyện, đào tạo, kiểm tra Nhân viên về: kỹ năng bán hàng, thái độ phục
vụ và qui trình làm việc.
Xây dựng các tiêu chuẩn về chiến lược Sản phẩm và chiến lược Dịch vụ.
2/ Thực hiện Kinh doanh và Tiếp thị
Nắm vững định hướng phát triển Khách sạn, mục tiêu kinh doanh của Giám
đốc để xây dựng các giá trị cốt lõi của Khách sạn và truyền bá các giá trị này
trở thành niềm tin cho tất cả CBCNV trong Khách sạn.
Hiểu đầy đủ, rõ ràng, đúng định hướng chiến lược của Khách sạn, đề xuất
Chiến lược kinh doanh cho Khách sạn, phù hợp từng giai đoạn.
Cùng với Nhân viên kinh doanh xây dựng kế hoạch về các chương trình hoạt
động tiếp thị quảng cáo cho Khách sạn, dựa trên các hoạt động, có tính sáng
tạo và các sản phẩm mang tính riêng biệt. Thực hiện các kế hoạch PR.
Thực hiện kế hoạch khảo sát thông tin thị trường.
Triển khai, kiểm tra việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong va
ngoài Khách sạn.
Xây dựng nội dung Website.
Tổ chức các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch đã được duyệt.
Tổ chức hệ thống đánh giá về khách hàng (các nhu cầu của khách, khiếu nại,
sự thỏa mãn).
Theo dõi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của Khách sạn, trực tiếp gặp
gỡ thăm hỏi khách hàng đột xuất và định kỳ.
Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Đàm phán, ký kết những Hợp đồng Dịch vụ, tiệc, hội nghị...
Phát triển thị trường, thu hút khách hàng mới.
3/ Điều hành hoạt động kinh doanh
Lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, điều hành, kiểm soát toàn bộ công việc kinh
doanh – Tiếp thị của Khách sạn. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý,
tháng và hoàn thành chỉ tiêu doanh số đề ra, đảm bảo lợi nhuận và doanh số.
Tổ chức các buổi họp đột xuất, định kỳ để theo dõi, triển khai hoạt động kinh
doanh của Khách sạn.
Giải quyết các sự vụ phát sinh thuộc thẩm quyền.
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo ngày, tháng, năm theo đúng qui định lên
cấp trên trực tiếp. Cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Giám đốc.
Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công việc tuần đã qua, đánh giá năng lực,
hiệu quả, thái độ làm việc của Nhân viên trong Bộ phận.
Tùy theo tính chất của công việc, bảng mô tả công việc sẽ được bổ sung, chỉnh
sửa… cũng như thực hiện thêm các đề nghị, chỉ đạo của BGĐ.
2. Yêu cầu: Nam/ nữ:
Nam, nữ có nhiều kinh nghiệm trong ngành khách sạn (ưu tiên những người đã từng làm sale & Marketing trong ngành khách sạn, du lịch). Tiếng Anh giao tiếp tốt, Nói, viết. ưu tiên biết 2 ngoại ngữ. Mức lương : Thoả thuận Các chế độ khác : - Theo bộ Luật lao động và các chế độ thưởng theo doanh thu của công ty.
3. Mức lương:
Thoả thuận (Trên 1000 USD)
Các chế độ khác : - Theo bộ Luật lao động và các chế độ thưởng theo doanh thu của công ty.
4. Liên hệ
Hoteljob.vn (Đối tác của Khách sạn)
Địa chỉ: Unit 2104, ICC Building, 71 Nguyen Chi Thanh Str., Hanoi, Vietnam
Điện thoại: 84-4-62750275 Fax: 84-4-62750265
Emai: viet.lequoc@hoteljob.vn
Websites: www.hoteljob.vn.