_36609_MoiNgayToiChonMotNiemVui.wma]download here

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy. Ðể mắt em cười tựa lá bay.

Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Ðã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.

Mỗi ngày tôi chọc đường mình đi. Ðường đến anh em đường đến bạn bè. Tôi đợi em về bàn chân quen quá. Thảm lá me vàng lại bước qua.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người.

Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Ðể thấy tiếng cười rộn rã bay.

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi. Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đây, chọn cơn mưa tới. Ðể lúa reo mừng tựa vẫy tay.

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống.