Hi, xin chào các bạn !
Hiện nay, CLB TNT Báo SV đang chuẩn bị tiến hành cải tổ và làm mới website. Mục tiêu là biến website : www.tinhnguyentre.com trở thành một cộng đồng của dân Tình nguyện của Việt Nam và thế giới.
Nếu bạn kỹ năng về tin học (mạng hay lập trình website), nếu bạn có lòng nhiệt tâm và mong muốn góp sức mình vào phong trào Tình nguyện...Hãy tham gia phỏng vấn tuyển thành viên của CLB
Thời gian : 8 giờ 30 sáng ngày 18/04/2004
Địa điểm : Tòa soạn báo Sinh Viên 5 Hòa Mã - Hà Nội