Language Bridge http://hieudinhtienganh.com/ chuyên hiệu đính tiếng Anh, sửa các CV/Resume tiếng Anh, chấm và sửa các bài luận IELTS, TOELF, SAT do người bản ngữ Anh, Mỹ, Úc và Canada thực hiện.

Hiện nay chúng tôi cần tuyển một sinh viên làm marketing online, post bài quảng cáo và thu thập thông tin dữ liệu, báo cáo qua email.

Yêu cầu: nhanh nhẹn, biết các kỹ năng cơ bản về IT và tiếng Anh

Giờ làm việc: 3 tiếng/ngày. Lương khởi điểm: 1 triệu/1 tháng.

Email xin gửi về: hieudinhtienganh@gmail.com. Xem thêm website để biết thêm chi tiết về dịch vụ http://hieudinhtienganh.com/