Hôm qua 10:56 PM<BR />

Điêzen tăng 2.800 đồng/lít; Dầu hoả tăng 2.600 đồng/lít; Madut tăng 2.000 đồng/kg thực hiện từ 22h ngày 29/3/2011.<BR />

<BR />

Bắt đầu từ 22h tối nay: Giá xăng chính thức tăng thêm 2.000 đồng/lít<BR />

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường. Nếu giá thế giới tăng, thì điều chỉnh giá trong nước; nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý và thực hiện giảm giá bán<BR />

Thông báo chính thức từ liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết, đã chấp thuận đề nghị điều chỉnh tăng giá xăng, dầu đối với các địa bàn gần cảng nhập khẩu và sản xuất, chế biến xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối cụ thể như sau:<BR />

Xăng tăng 2.000 đồng/lít (xăng RON 92 từ 19.300 đồng/lít lên 21.300 đồng/lít);<BR />

Điêzen tăng 2.800 đồng/lít (điêzen 0,05S từ 18.300 đồng/lít lên 21.100 đồng/lít);<BR />

Dầu hoả tăng 2.600 đồng/lít (từ 18.200 đồng/lít lên 20.800 đồng/lít);<BR />

Madut tăng 2.000 đồng/kg (từ 14.800 đồng/kg lên 16.800 đồng/kg).<BR />

Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác tăng tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.<BR />

Thời gian thi hành mức giá xăng dầu trên đây được thực hiện kể từ 22 giờ ngày 29/3/2011.<BR />

Sau khi điều chỉnh giá xăng dầu như trên, so với giá các nước xung quanh thì giá xăng dầu của nước ta vẫn thấp hơn giá các nước lân cận (Lào, Trung Quốc, Campuchia) khoảng từ 2.300 đồng/lít - 5.000 đồng/lít.<BR />

Nếu tính đủ thuế và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì mức điều chỉnh giá bán lần này mới chỉ bằng 34,73% đến 50,27% tổng mức giá phải điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.<BR />

Bộ Tài chính cho biết, sau lần điều chỉnh giá xăng dầu trên đây, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường. Nếu giá thế giới tăng, thì điều chỉnh giá trong nước; nếu giá thế giới giảm thì khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý và thực hiện giảm giá bán (nếu có điều kiện).<BR />

Nguyên tắc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước:<BR />

- Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thị trường thế giới trong thời gian của 30 ngày (từ ngày 27/2/2011 đến ngày 28/3/2011) và đặc biệt trong những ngày gần đây;<BR />

- Nhà nước tiếp tục giữ mức thuế nhập khẩu 0% với tất cả các mặt hàng xăng dầu;<BR />

- Doanh nghiệp tiết giảm chi phí kinh doanh.<BR />

- Không tính lợi nhuận cho doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh giá.<BR />

http://chaobuoisang.net/kinh-te/1232...00-donglit.htm