Trước tiên mở notepad, sau đó chép đoạn code dưới đây vào:
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
chọn save as lưu với tên : eicar.com
nếu chương trình anti-virus của bạn loại xịn nó sẽ tự phát hiện ra file đó và diệt. Nếu ko tự phát hiện bạn có thể quét virus file đó. Ai làm được thì thanks 1 cái nhé