Sức khỏe là vô giá.............
...........................hột xoàn mới có giá.

Học làm chi cho đầu to mắt cận...Về lấy chồng cho dân số tăng nhanh

Đồng tiền là vật ngoài thân..lâu lâu ta cũng phòng thân ít tiền

Chết vì gái là cái chết oan trái

Chết vì tình là cái chết bất thình lình


Chết vì lười là cái chết rất bùn cười

Chết vì học là cái chết vàng ngọc

Chết vì sầu là cái chết rất ngầu

Chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen

Chết vì chơi là cái chết thảnh thơi

Chết vì vàng là cái chết vinh quang


Chết vì bệnh là cái chết bạc mệnh.----------
www.cucre.vn