Chào các bạn!

Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi Cao Học CNTT đợt 2 năm 2011. Hiện tại tôi đang ở Miền trung nên tôi không thể đi học ôn thi được. Bạn nào có tài liệu đặc biệt là ĐỀ THI CÁC NĂM TRƯỚC thì cho mình xin. Cam ơn rất nhiều!

Xin chào!