MÌNH BÊN NGÂN HÀNG, ĐỢT NÀY TRƯỜNG MÌNH CHO SINH VIÊN SANG BÊN BÁCH KHOA HỌC QUÂN SỰ
BẠN GÁI NÀO CÓ KHẢ NĂNG GIÚP MÌNH VÀO CÁC BUỔI CHIỀU T2+T7 HOẶC T3+T6 TRONG THỜI GIAN TỪ 28/3 ĐẾN 24/5 THÌ LIÊN LẠC NGAY VỚI MÌNH NHÉ!
SDT: 0167.531.9195
YAHOO: baogioemmoihieulonganh22
MÌNH KHÔNG PHỤ CÔNG GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐÂU NHÉ!