Tiếng Nhật cơ bản cho người bắt đầu
http://docs.4share.vn/docs/85/Tieng_...i_bat_dau.html