Trang web cho người dùng một công cụ luyện Tiếng Anh hiệu quả. Các bài nghe thường được nói với giọng đọc chậm rãi, phù hợp để rèn luyện khả năng nghe và cả phát âm. Ngoài ra, ngay dưới mỗi bài nghe là một phần transcript để bạn nghe xong có thể đối chiếu note mình viết lại, hoặc học thêm những từ vựng mới.

Đây là địa chỉ website:
http://www.voanews.com/learningenglish/home/
-------------
From: giaoducmy.vn