VietnamQA đang tuyển dụng nhiều lập trình viên toàn thời gian cũng như bán thời gian có khả năng lập trình Java, C#, ứng dụng iPhone, ứng dụng Android, ứng dụng Facebook, hoặc điện toán trên mây. Điện toán trên mây là khả năng hỗ trợ một công ty xây dựng hệ thống web nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng trên mây (utility computing) hoặc cho phép điều hành dịch vụ trên mây (cloud computing) để công ty đó có thể kiếm tiền bằng cách cho thuê bao phần mềm trên mây (software as a service) hoặc cho thuê bao cơ sở hạ tầng khi cần (on demand infrastructure) đến với nhiều cá nhân hay doanh nghiệp nào không muốn đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng địa phương. VietnamQA cũng sẽ có kế hoạch cho thuê bao phần mềm trên mây. Hệ thống phần mềm trên mây của VietnamQA gọi là Cỏ Lam. Sinh viên cũng như lập trình viên có điều kiện trau dồi kinh nghiêm khi gia nhập CLBVietnamQA và tham gia dự án Cỏ Lam.
Thế nên trong năm 2011 NXHWT sẽ ra chương trình tuyển dụng nhiều tiếp thị viên có khả năng nói tiếng Anh, nhiều kiểm tra viên có khả năng QuickTestPro (QTP), cũng như nhiều lập trình viên toàn thời gian hoặc bán thời gian mà có khả năng lập trình Java, C#, ứng dụng iPhone, ứng dụng Android, ứng dụng Facebook, hoặc điện toán trên mây. Điện toán trên mây là khả năng hỗ trợ một công ty xây dựng hệ thống web nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng trên mây (utility computing) hoặc cho phép điều hành dịch vụ trên mây (cloud computing) để công ty đó có thể kiếm tiền bằng cách cho thuê bao phần mềm trên mây (software as a service) hoặc cho thuê bao cơ sở hạ tầng khi cần (on demand infrastructure) đến với nhiều cá nhân hay doanh nghiệp nào không muốn đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng địa phương.
VietnamQA cũng sẽ có kế hoạch cho thuê bao phần mềm trên mây. Hệ thống phần mềm trên mây của VietnamQA gọi là Cỏ Lam. Sinh viên cũng như lập trình viên sẽ có nhiều điều kiện trau dồi kinh nghiệm khi gia nhập CLBVietnamQA và tham gia dự án Cỏ Lam.
Hãy cùng với hàng trăm người khác bắt đầu tham gia Cuộc hành trình Chất Xám Việt 1 Triệu Lần bằng cách làm theo hết các bước trên trang này: www.vietnamqa.com/clb/buoc1
Và gửi CV vào email phòng nhân sự: nhansu@vietnamqa.com