Hạnh phúc


* Biết những giới hạn của hạnh phúc và yêu nó, đó là hạnh phúc.

Romain Rolland


* Hạnh phúc trước hết nằm ở sức khỏe.
Boèce* Tìm được hạnh phúc đã khó, nhưng giữ được hạnh phúc càng khó hơn.
Tục ngữ Anh* Ta sẽ cảm thấy một cái gì giống như hổ thẹn nếu thấy mình hạnh phúc giữa những nỗi bất hạnh của người khác.
La Bruỳere* Ai chưa từng đau khổ không hiểu thế nào là hạnh phúc.
Tục ngữ Anh* Nên nhìn trời với nụ cười hơn là vẻ mặt bi ai thì mới tìm được hạnh phúc.
R.Tagore* Có ba điều để tạo nên hạnh phúc: thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và một trái tim trong sạch.
Domat* Sung sướng là những kẻ nào có cây đàn ở trong tâm, có khúc nhạc ở trong trí và biết hành động để gây tiếng đàn.
Joubert* Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: có việc gì để làm, có ai đó để yêu, có điều gì đó để hy vọng.
Joseph Addison* Không bao giờ quá trễ để bắt đầu lại. Không bao giờ quá trễ để đón hạnh phúc.


Jane Fonda