Mình may mắn sẽ nhận được Học bổng toàn phần khóa học Chuyên viên quản trị mạng CCNA theo chuẩn Cisco hoặc Học bổng toàn phần khóa học Lập trình viên Java (SCJP) theo chuẩn của SUN – Microsystem, trị giá mỗi học bổng 9,000,000 đồng.

Lập trình viên Java - SCJP (new)
• Khóa SCJP dài hạn (mã lớp SCJP-s) chia thành 3 Học kỳ gồm 120 giờ học dành cho tất cả các đối tượng
- Học kỳ 1: Cơ bản về ngôn ngữ Java (SL-110: Sun Java Fundamental) - 40 giờ
- Học kỳ 2: Lập trình Java nâng cao (SL- 275: Sun Java Programming Language) - 40 giờ
- Học kỳ 3: SCJP Certificate Training - 40 giờ
• Khóa SCJP ngắn hạn (mã lớp SCJP-e) chia thành 2 học kỳ gồm 80 giờ học dành cho kỹ sư, sinh viên năm cuối chuyên ngành CNTT
- Học kỳ 1: Lập trình Java nâng cao (SL- 275: Sun Java Programming Language) - 40 giờ
- Học kỳ 2: SCJP Certificate Training - 40 giờ

Học kỳ 1: SL-110: Cơ bản về ngôn ngữ Java

- Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java.
- Phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng.
- Khởi đầu với ngôn ngữ lập trình Java.
- Đối tượng và lập trình cấu trúc.
- Toán tử, gán ép kiểu và cấu trúc.
- Tạo vòng lặp.
- Sử dụng phương thức.
- Lập trình Java hướng đối tượng.
- Mảng.
- Sự kế thừa

Học kỳ 2: SL-275: Lập trình Java nâng cao

- Lập trình hướng đối tượng
- Identifiers, Keywords và Types
- Expressions và Flow Control
- Mảng
- Thiết lớp lớp
- Các tính năng lớp nâng cao
- Exceptions
- Các ứng dụng Text-Based
- Xây dựng Java GUIs
- GUI Event Handling
- Các ứng dụng GUI-Based
- Threads
- Advanced I/O Streams
- Networking

Học kỳ 3: SCJP Certificate Training

- Ôn tập lý thuyết
- Bài thực hành chuyên đề

Nhưng mình ko học chuyên ngành này, bán lại cho bạn nào cần học . Giá cả : 4,5 triệu mỗi người mua và bán đều lợi 1/2
Liên lạc : yahoo : thaidinhquyen
sdt : 0989341190