hĩ.mình đang làm đề tài về môn trang bị điện-máy công nghiepj dùng chung.thiết kế giám sát quá trình gia nhiêtj cho phôi trước khi vào đầu chuốt của quá trình chuốt cáp.hix.bạn nào pro có thể cho mình ý kiến được ko