Công ty Cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK cần tuyển 10 nhân viên lập trình ASP.NET
Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối. Thông tin chi tiết bạn vào link này để download: ftp://cem:cem@ekgis.vn/CVTemp/TuyenDung.rar

Nếu bạn muốn tuyển dụng hãy điền các thông tin vào CV và gửi mail cho Ms Tuyền. Ms Tuyền sẽ thông báo ngày tuyển dụng và hình thức tuyển dụng trực tiêp cho bạn.

Xin cảm ơn!