T có 1 đứa e năm nay thi đại học!
do e nó học hơi kém về môn hóa!
nên gia đình t muốn thuê 1 gia sư về kèm e nó về môn hóa!
ai có ý định làm thì liên hệ với gia đình t để bàn bạc
xin liên hệ: 0904713176