chao cac bac.e dang dc giao "nghien cuu tong wan ve cong nghe gia nhiet cho san suat cap dien.Thiet ke chuong trinh dieu khien on dinh nhiet do cho phoi chuan bi chuot."co bac nao co tai lieu hay link nao hay gioi thiau ve cong nghe nay thi xin cho e xin.e xin da ta