Chào các bạn, tôi vừa mới gia nhập diễn đàn này để chia sẻ kinh nghiệm du học nước Anh của mình với các bạn. Tôi làm việc với Hội đồng Anh để giúp sinh viên Việt Nam mà đang suy nghĩ về việc du học tiếng Anh ở nước Anh. Tôi rất vui khi du học ở nước Anh và nếu các bạn muốn nói chuyện về việc du học, tôi rất sẵn sang chia sẻ kinh nghiệm mình! Hội đồng Anh đã quay bộ phim thú vị này, bạn hãy xem để nhìn thấy đời sống du học sinh tiếng Anh ở nước Anh; nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy nói với tôi nhé!

http://www.educationuk.org/Vietnam/A.../1262434948061