Xăng tăng đột biến, vật giá leo thang. Tiết kiệm quốc sách. 1 số mẹo trong video này có thể giúp xe bạn "uống" nhiên liệu ít hơn, tiết kiệm được túi tiền của bạn và gia đình.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Phụ đề: Tiếng Việt
Độ dài: 2'26"

[YOUTUBE]v_Svo8Gqsrs[/YOUTUBE]

Các đơn vị đo sử dụng trong video này : dặm, gallon, mpg
1 dặm (mile) = 1,609344 km
1 gallon ~ 3,7854 lít
1 mpg (mile per gallon) ~ 0.425 km per liter