Hiện em đang học môn nguyên lý truyền thông mà em lại không có tài liệu nào cả mong các anh chị khoa trước giúp đỡ em với.
Có ai có tài liệu gì về môn này không cho em với.
Em chân thành cảm ơn!