Tiếc là bài này ko đc giải gì trong Grammy 2011
Tớ rất thích bài này, bác nào cũng thích rap thì nghe nhá.

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ZGT6AKt3eYM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/yx7QabCkxOc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>