Có anh chi nào có đề thị chọn đội tuyển OLP SV môn Đại số và Giải tích của trường mình không ạ? Cho em với. THANKS!!! (Đề của BK chắc khó hơn đề OLP, )