NHẬN LÀM SỔ SÁCH, BCTC CUỐI NĂM
Thúy Hà nhiều kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế, tư vấn kế toán và đào tạo kế toán nhận làm sổ sách và báo cáo tài chính cuối năm cho các loại hình doanh nghiệp. DN sẽ được in trả 4 bộ Báo cáo tài chính in trên phần mềm mã vạch, sổ nhập kho, sổ xuất kho, sổ nhập xuất tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, sổ theo dõi trích khấu hao TSCĐ, sổ trích trước CCDC, sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ lương, sổ cái từ 111-911, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng,…. Tư vấn xử lý lãi.
*** Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Bùi Thúy Hà
Địa chỉ: P.602 - nhà CT1- tòa nhà SUDICO
Khu đô thị MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ - Mễ Trì - Hà Nội
- Tel: 098 930 6739 , YM: ketoanducha , Skype: ketoanducha
- Email: thuyhahty@viettel.vn
- Website: http://ketoanducha.vn
- Video lớp học: http://ketoanducha.vn/News.asp?id=358