Hết ắc quy, chết máy. Đợi đội cứu hộ ô tô hay chúng ta có thể tự xử lý với sự giúp đỡ của 1 xe đồng đội.

Ngôn ngữ: tiếng Anh
Phụ đề: tiếng Việt
Độ dài: 3'00"

[YOUTUBE]zzK04hau5gY[/YOUTUBE]

Đơn vị được đề cập trong video: inch
1 inch = 2,54 cm