Kì này bọn em vừa năm thứ 2 nhưng đã học Cấu kiện, lý thuyết mạch, cơ sở truyền tin, trường điện tử. Mà đã phải đi làm thực hành luôn. Toàn kiến thức mới mẻ, không hiểu mình đang làm gì.
Dù đã tìm tìm hiểu thêm, nhưng em vẫn không hiểu rõ lắm. Đặc biệt là phần nhận xét trong bài báo cáo.
Vừa hôm nọ đi thực hành cấu kiện, ra một loạt đặc tuyến. Mong các kaka cho em ít kinh nghiệm thực hành mấy môn này với, cả về đi thực hành và làm báo cáo với. Thanks các kaka nhiều!!!