Trung tâm Nhật ngữ ZEN thông báo

Để chuẩn bị cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật diễn ra vào tháng 7 năm 2011, Nhật ngữ ZEN tổ chức một số chương trình sau:

1. Miễn phí thi đầu vào lớp Luyện thi năng lực tiếng Nhật N3, N2
- Thời hạn đăng ký: Cuối tháng 1/2011

2. Tổ chức thi thử Năng lực tiếng Nhật N3, N2
- Thời hạn đăng ký: Cuối 2/2011
- Lệ phí thi: 69.000 VNĐ

Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Nhật ngữ ZEN

Tầng 4 – Nhà B – Trung tâm Phụ nữ & Phát triển
114 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37281501/ 62952291
Email: info@zen-jsc.com.vn
Website: http://www.zen-jsc.com.vn