Tuyển sinh viên thực tập
Công ty Lentus Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 906 - Tầng 9 - Tòa nhà 789A Bộ Tổng Tham Mưu - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 0984.777.109
Website: http://www.lentus.com.vn
email: dinh-thi.vu@lentus.com.vn

Tuyển sinh viên thực tập lĩnh vực điện - điện tử.
Yêu cầu:
- Đã từng làm việc với 1 loại vi điều khiển
- Tiếng Anh viết khá (để viết doc, report, test plan...).
- Nhiệt tình, chăm chỉ