Bạn chờ đợi gì từ hai dòng xe nhanh nhất thế giới hiện nay, Bugatti Veyron và McLaren F1? Bạn sẽ có ngay câu trả lời sau khi xem cuộc đua giữa Richard Hammond (trên chiếc Buggatti Veyron) và "Ngôi sao bí mật" Stig (trên chiếc McLaren F1) trong video hoành tráng này....

Ngôn ngữ: tiếng Anh
Phụ đề: tiếng Việt
Độ dài: 5'09"Đơn vị được đề cập trong video: pounds, mph

mph = miles per hour = 1 dặm trên giờ = 1.609 km/h.
pound = đồng bảng Anh (GBP)