Các đội cho ý kiến về việc làm sân năm nay nhé!
Bây giờ là giữa tháng 2,thi miền bắc là giữa thán 4.Mình muốn làm sân càng sớm cáng tốt.Về vấn đề kinh phí thì vẫn theo như phương án lúc trước thôi.Nếu cứ chờ đợi mãi thì cũng không khả thi lắm.